Prihaja prvi Razpršeni hotel (RH) v Sloveniji.

Razpršeni hotel (RH) je inovativna oblika organiziranosti v turizmu, z osredotočenjem na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah. Predstavitveno vsebina in cilji RH so bili skozi leto 2017 podani v vseh 4 občinah destinacije Rogla-Pohorje, in sicer v Slovenskih Konjicah, Vitanju, Oplotnici in Zrečah. Zagonska faza prehaja v fazo delovanja RH. V...