Razpršeni hotel (RH) je inovativna oblika organiziranosti v turizmu, z osredotočenjem na izvajanje namestitvene dejavnosti in poslovnega povezovanja v turističnih kooperativah.

Je sodobna oblika poslovnega sodelovanja večjega števila posameznikov (lastnikov ali upravljalcev nepremičnin), ki v sklopu turistične kooperative skupaj upravljajo razpršeni hotel s katerim izvajajo dejavnost sobodajalstva, turističnih nastanitev in drugih programov v turizmu.

S ciljem zmanjševanja stroškov poslovanja imajo razpršeni hotel skupno recepcijo, nastanitve, ki jih zagotavlja pa so razpršene na različnih lokacijah starega mestnega jedra, mesta in tudi na podeželju. Skupno trženje, profesionalno upravljanje in oblikovanje zanimivih turističnih programov omogoča lastnikom nepremičnin, da brez ustanavljanja lastnega novega podjetja razvijejo pridobitno dejavnost v sodelovanju z drugimi člani turistične kooperative, ki upravlja razpršeni hotel.

V slopu razpršenega hotela deluje tudi sodobna tehnološka rešitev za učinkovito upravljanje, trženje in vodenje razpršenega hotela.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

 

 

Kdo smo Kooperativa Konjice?

Predvsem nas vse člane združuje zmagovalna miselnost in prepričanje v pozitiven doprinos projekta destinaciji Rogla-Pohorje.

Vodita nas načela sodelovanja in povezovanja za trajnostni razvoj ter srčna predanost domačim krajem.

Vsi člani delujemo izključno prostovoljno, s strastjo in zagnanostjo do operativne uresničitve projekta RH.

Trenutno Kooperativo sestavlja 15 posameznikov (fizičnih oseb) in 5 podjetij (pravnih oseb). Z vključevanjem posameznikov, v projekt razpršenega hotela, verjamemo, da se bo število članov okrepilo. V nadaljevanju si tudi prizadevamo, da bo obseg poslovanja omogočal , nastanek vsaj enega novega delovnega mesta.